KALASTUS

Tämä sivu koskee kalatalousalueen viehelupia. Verkko- ym. pyydyslupia voit pyytää alueesi osakaskunnasta tai tarkistaa tämän sivuston osakaskunta-osion. Osakaskuntien yhteystietoja on saatavilla toiminnanjohtajalta, lisätietoa myös Pohjois-Savo | Muikku-Suomen kalatalouskeskukset (muikkusuomi.fi)

KALATALOUSALUEEN KISALUVAT: Kalatalousalueen kisaluvat haetaan toiminnanjohtajalta. Avovesikauden kisaluvat on haettava toukokuun loppuun mennessä.

PIELAVEDEN YHTEISVIEHELUPA-ALUE

Lupa-alueeseen kuuluu sekä Pielaveden että Koivujärven järvialtaat. (Pielavedellä Säviän silta rajana)

Kartta (pdf)

Lupaehdot:

Lupa on henkilökohtainen, ei vaparajoitusta.

Kalastettaessa 18–69-vuotiailla kalastajilla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Muita ohjeita kalastukseen

Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä.

Rantakiinteistöjen osalta vältä kalastusta 100 m lähempänä kiinteistöjä.

Kalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua seisovaa pyydystä.

Vieheluvan hinta

50 €/ kausilupa (kalenterivuosi)

30 €/ kuukausilupa (30 vrk)

20 €/ viikkolupa (7 vrk)

10 €/ vuorokausilupa (merkitystä kellonajasta lähtien 24 h)

Vieheluvat ovat henkilökohtaisia, ei vaparajoitusta.

Viehekalastuslupien myynti:

TILISIIRTO: FI67 5342 0120 0870 81 / Pielavesi-Nilakka kalatalousalue
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalatalousalueen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (Pielavesi)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä / aika, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 8.6. klo 16.00 -)

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi!

SÄHKÖINEN LUPAKAUPPA:  www.kalakortti.com

KIVIJALKAKAUPAT: Neste Pielavesi 017-861 213

Veneiden laskupaikat:

Pielaveden kirkonkylä, Laukkalan Ravilahti, Pielaveden länsiranta Kohisevanlahti

NILAKAN YHTEISVIEHELUPA-ALUE

Nilakan lupa-alueen luvalla saa kalastaa Nilakan-altaalla (Säviän silta rajana).
Kartta (pdf)

Lupaehdot:

Lupa on henkilökohtainen, ei vaparajoitusta.

Kalastettaessa 18–69-vuotiailla kalastajilla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Muita ohjeita kalastukseen

Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä.

Rantakiinteistöjen osalta vältä kalastusta 100 m lähempänä kiinteistöjä.

Kalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua seisovaa pyydystä.

Vieheluvan hinta

50 €/ kausilupa (kalenterivuosi)

30 €/ kuukausilupa (30 vrk)

20 €/ viikkolupa (7 vrk)

10 €/ vuorokausilupa (merkitystä kellonajasta lähtien 24 h)

Vieheluvat ovat henkilökohtaisia, ei vaparajoitusta.


Viehekalastuslupien myynti

TILISIIRTO: FI67 5342 0120 0870 81 / Pielavesi-Nilakka kalatalousalue
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalatalousalueen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (Nilakka)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä / aika, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 8.6. klo 16.00 -)

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi!

SÄHKÖINEN LUPAKAUPPA:  www.kalakortti.com

KIVIJALKAKAUPAT:
Neste Pielavesi 017-861 213
Keiteleen Kirja ja Jakelu 

Veneiden laskupaikat

Keitele kk
Lossisaari Keitele
Säviä
Tossavanlahti

 

PIELAVEDEN JA NILAKAN KOKO ALUEEN VIEHELUPA

30.500 ha ,Pielavesi, Koivujärvi, Nilakka

Lupaehdot:

Lupa on henkilökohtainen, ei vaparajoitusta.

Kalastettaessa 18–69-vuotiailla kalastajilla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Muita ohjeita kalastukseen

Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä.

Rantakiinteistöjen osalta vältä kalastusta 100 m lähempänä kiinteistöjä.

Kalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua seisovaa pyydystä.

Vieheluvan hinta

75 €/ kausilupa (kalenterivuosi)

45 €/ kuukausilupa (30 vrk)

30 €/ viikkolupa (7 vrk)

15 €/ vuorokausilupa (merkitystä kellonajasta lähtien 24 h)

 

Vieheluvat ovat henkilökohtaisia, ei vaparajoitusta.

Viehelupien myynti

TILISIIRTO: FI67 5342 0120 0870 81 / Pielavesi-Nilakka kalatalousalue
Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalatalousalueen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.
Täytä lisätietoja osaan
1) kalastuspaikan nimi (Pielaveden ja Nilakan lupa-alueiden yhteislupa)
2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,
3) lupamuoto ja päivämäärä / aika, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 8.6. klo 16.00 -)

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi!

SÄHKÖINEN LUPAKAUPPA:  www.kalakortti.com

KIVIJALKAKAUPAT: Neste Pielavesi 017-861 213

Veneiden laskupaikat

Keitele kk
Lossisaari Keitele
Säviä
Tossavanlahti

LAMPAANJOKI

Jokiosuutta välillä Lampaanjärvi-Pitkäkoski yli 6 km

Kartta ja lupaohje (pdf)

Lupaehdot:

3 lohikalaa/vrk

Kalastettaessa 18–69-vuotiailla kalastajilla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Muita ohjeita kalastukseen

Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä.

Rantakiinteistöjen osalta vältä kalastusta 100 m lähempänä kiinteistöjä.

Kalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua seisovaa pyydystä.

Vieheluvan hinta

12 €/vuorokausilupa (merkitystä kellonajasta lähtien 24 h)

25 €/viikkolupa (7 vrk)

40 €/kausilupa

Kalastuslain mukaan. 3 lohikalaa/vrk.

TILISIIRTO: FI67 5342 0120 0870 81

Maksaessasi lupamaksua suoraan tilille, merkitse tilisiirtolomakkeeseen kalatalousalueen tilinumero ja nimi sekä kalastusluvan loppusumma.

Täytä lisätietoja osaan

1) kalastuspaikan nimi (Lampaanjoki)

2) kalastajan nimi, jos on eri henkilö kuin luvan maksaja,

3) lupamuoto ja päivämäärä, koska lupa alkaa (esim. vuorokausilupa 7-8.6 klo 16.00 -

4) muut tarvittavat tiedot.

Muista tulostaa maksettu tosite ja pidä se mukana kalastaessasi!

SÄHKÖINEN LUPAKAUPPA:  
www.kalakortti.com

KIVIJALKAKAUPAT: Neste Pielavesi 017-861 213

TIEDUSTELUT: Joki-isäntä Heikki Partanen 0440-378 829

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

 

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä, pyydyskalastaa tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä, he ovat vapautettu kalastonhoitomaksusta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakan litkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html