Osakaskunnat

Kalatalousalueen osakaskunnista

Kalatalousalueen vesipinta-alasta yli 99% on äänioikeutettujen, yli 50 hehtaaristen omistajayksiköiden (osakaskuntien) hallinnassa. Yli 50 hehtaarin omistajayksiköitä kalatalousalueella on yhteensä 44 kpl.

Osakaskuntien yhteystietoja, sekä karttatoiminnallisuuksia päivitetään hankkeen puitteissa.

Osakaskuntakartta

Osakaskuntakartan löydät tästä.

Osakaskuntien yhteystiedot

Osakaskuntien yhteystietolistaan on listattu tiedot niiltä osakaskunnilta, jotka ovat antaneet luvan tietojen julkaisuun ja joilta on tietoja 2000‐luvulta. Listan löydät tästä.

Osakaskuntien yhdistymiset

Tällä hetkellä osakaskuntatoiminta on valtakunnantasolla hiipumassa toimijoiden vähentyessä ja vanhetessa. Eräs käyttökelpoinen tapa osakaskuntatoiminnan kehittämiseksi on omistajayksiköiden koon kasvattaminen. Yksiköiden koon kasvattamisen myötä toiminta on useampien harteilla, sekä toimintaan voi olla helpompi saada uusi toimijoita mukaan, kun toimintayksiköt ovat toiminnallisesti järkevän kokoisia. Samoin kalavesien hoito on tarkoituksenmukaisempaa, kun se kattaa suuremman alueen.

Osakaskuntien yhdistymisistä on laajemmassa määrin kokemusta Etelä-Savosta, jossa erillisen hankkeen avulla on toteutettu laajamittaisesti yhdistymistoimintaa. Lähialueella on myös esimerkkejä laajamittaisista yhdistymisistä Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan kautta.
Linkit:
Etelä-Savon hanke
Rasvanki-Virmasveden osakaskunta

Ohjeistusta osakaskunnille

Kalatalouden keskusliiton kotisivuilta löytyy kattava tieto- ja ohjeistuspaketti osakaskunnille, joihin kannattaa tutustua: https://ahven.net/osakaskunnat-etusivu/

Osakaskunnat vastaavat vesialueiden omistajina alueidensa hoidosta ja kalastuksesta, mahdollisesti yhdessä kalatalousalueen kanssa. Mitä kaikkea osakkuuteen ja omistajuuteen liittyy, on laaja kokonaisuus käsittäen paljon muutakin kuin kalastuksen. Myös tästä asiasta löytyy hyvä tiedote Kalatalouden keskusliitolta: https://ahven.net/osakaskunnat-etusivu/vastuullinen-omistajuus/